Zvětšení prsou

zvětšení prsou - augmentace

Zvětšení prsou pomocí silikonových implantátů se nazývá také augmentace.

Zvětšení prsou je plastická operace, kdy vsunutím implantátů do prostoru mezi velký prsní sval a mléčnou žlázu, nebo pod tento sval, můžeme zvětšit prsa nebo vyplnit prsa pokleslá.

Příprava pro zvětšení prsou

Předpokladem k provedení operace zvětšení prsou je dobrý zdravotní stav.

Zvětšení prsou- augmentace -se provádí v celkové anestesii, kterou předchází komplexní předoperační vyšetření. Celková anestesie je pro organismus stres, který může zhoršit připadnou chronickou chorobu pacientky. Rovněž tak některé nemoci mohou negativně ovlivnit průběh hojení, a tím i výsledek operace.

Operační přístup - řez

Jsou v zásedě 3 typy řezů, kterými se vkládají implantáty:

 • z oblasti podpaží - axilární přístup
 • z řezu na hranici prsního dvorce a kůže - circumareolární přístup
 • řezem v podprsní rýze - submammarní přístup

Preferuji přístup z podprsní rýhy - a to z těchto důvodů:

 • nevede k trvalé necitlivosti nebo snížení citlivosti bradavky
 • není třeba narušit těleso žlázy (jako u řezu na hranici dvorce) je pro operatéra nejlépe přehledný
 • jizva po operaci je nejlépe schovaná-vysvětlím:

Následný lehký převis zvětšeného prsu jizvu zcela překryje a tato se v praxi stává neviditelná pro okolí i tehdy, stojí-li nebo sedi-li žena nahá. Což u řezu kolem dvorce neplatí. U řezu v oblasti přední podpažní řasy - je jizva vidět i v tričku, boleru nebo v plavkách a “informované“ okolí již tak může odhalit tajemství plných tvarů jejich nositelky.

Uložení implantátů

 1. pod sval (sval je nutno v různém rozsahu přerušit dle stávajíci anatomické situace ev.velikosti implantátů)
 2. pod žlázu

Varianta pod sval je podmíněna vírou,že implantát podpírá další tkáň, která brání gravitaci a tím sesunu implantátů.Sval je však nutno v různém rozsahu přerušit a tím se tento jeho přínos podstatně snižuje.

Výhodou uložení implantátu pod žlázu je zase možnost plného vypnutí i více pokleslých prsů bez rizika vzniku „zdvojeného“ prsu - double bubble fenomén.

Dlouhodobé udržení dosaženého výsledku operace u obou variant je podmíněno nošením vhodné podprsenky

zvětšení prsou - augmentace

Rozvaha pacientky

Před operací zvětšení prsou vždy doporučejeme klientkám získat co nejvíce informací o zamýšlené operaci, a to hlavně konzultací u atestovaného plastického chirurga. S ním probrat všechny aspekty operace, hlavně s ohledem na výchozí tvar a postavení prsů, jejich možnou asymetrii, tvar hrudníku, výšku postavy, sílu podkožní tkáně v oblasti hrudníku. Ne vždy lze totiž uvedené skloubit s představou - přáním pacientky. Je třeba vzít v úvahu i případné těhotenství - kojení. Nelze zaručit, že po skončení kojení bude tvar a velikost prsů nezměněný. Při rozhodování  podstoupení  zvětšení prsou je třeba vzít v úvahu i možné komplikace.

Komplikace při operaci zvětšení prsou

 • krvácení - jako u každé operace - má za následek hematom - jeden prs je pak nápadně větší, napjatý a bolestivý - zde je pak nutná revize - vynětí impalntátu a zastavení krvácení. Implantát je vložen zpět, hojení je pak prodlouženo
 • infekce - při operování v tzv. “chráněném koagulu“ - před operací jsou podána antibiotika, je riziko infekce minimální, přesto se může vyskytnout. Riziko je větší, když dojde k dehiscenci rány – částečně otevření - povolení. Toto jde nejvíce na vrub nedodržení pooperačního režimu pacientkou - nedostačený klidový režim nebo nevhodná podprsenka
 • posun nebo rotace implantátů - příčinou může být špatně zvolená velikost implantátů, nebo v pozdější fázi - nevhodná podprsenka
 • hypertrofické až keloidní jizvy - u některých jedinců, a to třeba jen v určitých oblastech, reaguje kůže přehnaně hojením operační rány keloidní jizvou. Léčba těchto stavů je pak svízelná, dlouhodobá a často i neúspěšná. Pomáhá promaštování neutrál. tuky – vepřové sádlo, olivový olej, někdy vpíchnutí kortikoidů, tlakové masáže (při řezu v podprsní rýze potřebný dlouhodobý tlak obstará vhodná podprsenka)
 • kapsula – kapsulární kontraktura - implantát je tělem vnímám jako cizí těleso, a proto jej obalí specifickou tkání. Pokud je tenká a jemná, není její přítomnost vnímána a ani viditelná. Pokud dojde z různých příčin k pohybu implantátů (nevhodné sporty, náraz, manipulace) má tělo tendenci implantát stabilizovat, a to zesílením tohoto jinak jemného pouzdra. Toto se většinou odehrává jednostraně, a tak výsledným problémem je vzniklá asymetrie celého prsu nebo jen jeho části.

Vztah - prsní implantáty - zvětšení prsou - karcinom prsu:

Tato otázka patří k často diskutovaným při konzultacích, proto pokládám za vhodné ji zde zmínit.

Dá se jednoznačně říct, že nikdy nebyla prokázána žádná souvislost. Proč se tedy vyskytuje onemocnění rakovinou prsu u žen s implantáty po operaci zvětšení prsou? Vysvětlení je jednoduché - rizikové faktory a genetické předpoklady působí bez ohledu na to, zda si žena nechala nebo nenechala implantáty voperovat. Jinak řečeno - pokud má žena ve svém osudu, že onemocní karcinomem prsu, tak tomu nezabrání, ať už implantáty má nebo ne. Při počtu milionů žen s implantáty je to proto zcela logické.

Režim po operaci zvětšení prsou

2 dny po operaci zvětšení prsou provádíme převaz a odstraňujeme Redony (drény). V této chvíli má pacientka poprvé možnost vidět svá prsa. Protože 48 hodin po operaci vrcholí pooperační otok - je třeba jí na to upozornit s tím, že tato velikost prsů je přechodná.

Po převazu propouštíme domů. Další kontrola je stanovena na 7.pooperační den, kdy vytahujeme jemné kožní adaptační stehy. Klidový režim je vhodný až do 10.-14. dne. V této době radíme rovné držení těla, aby implantáty „zarostly“ v tomto postavení. Po dobu jednoho měsíce je třeba nosit speciální podprsenku po celý den i noc.

Prsní implantáty

V současné době je na trhu velké množství značek a typů implantátů. Různá pracoviště preferují různé typy implantátu. Výrobní technologie a použité materiály jsou u všech v podstatě stejné. Se všemi lze dosáhnout výborných výsledků. Preference toho či onoho výrobce je pak spíše módní - prestižní záležitostí nebo otázkou ceny.

Původně hladké implantáty byly vystřídány implantáty s texturovaným povrchem. To přineslo prudký pokles výskytu kapsulární kontraktury. Převážilo rovněž používání anatomických - kapkovitých implantátů nad kulatými. Přibyly varianty s vysokým a extra vysokým profilem.

Při výběru implantátů pro zvětšení prsou by mělo vždy dojít ke shodě mezi operatérem a pacientkou.

MUDr. Alexandr Šimek je specialista na zákrok augmentace prsou na portálu Plastická-chirurgie.info.

sekce zvětšení prsou - související články:

TisknoutŘízení PPC kampaní eBRÁNA s.r.o. Tvorba www stránek eBRÁNA s.r.o.